ویروسی برای لینوکس

         شرکتهای ارئه دهنده خدمات امنیتی در مورد شناسایی ویروس اینترنتی جدیدی که سرورهای مبتنی بر سیستم عامل لینوکس را هدف گرفته است، هشدار می دهد.

به گزارش سایت اینترنتی PCWorld این ویروس جدید که شرکت تولید کننده محصولات ضد ویروس MacAfee آن را Lupper نامیده با استفاده از ایرادهای امنیتی نرم افزارهای شبکه به‌رایانه‌های‌سرورمبتنی‌برلینوکس‌راه می یابد. ویروس Lupper پس ازاجرا در کامپیوترهای مبتنی برلینوکس، آنها را دربرابر نفوذ هکرها آسیب پذیر ساخته و به هکرها اجازه می دهد از این رایانه ها آلوده به منظور اهداف تبهکارانه اینترنتی، از جمله حمله به سایر رایانه ها،استفاده کنند.

هم اکنون‌دوشرکت امنیتی MacAfee و Symantec این ویروس را در اینترنت شناسایی کرده و مرکز بین المللی تحقیقات امنیت اینترنتی SANS نیز گزارش هایی از آن را دریافت کرده است.


/ 0 نظر / 11 بازدید